Contact Us

 plant add 1 : NO.1 Baiguoshu Road,Shuidu Industrial Area,Danjiangkou

                   Economic Develepment Zone,Shiyan,Hubei,China.442700
plant add 2 : Group 1 Gaokeng,Xiaohe,Yicheng city,Hubei,China.441400
post add : 5th Floor,East Gate of Building #2,Servo-industrial Park,

    1st Qilin Road,Xiangyang,Hubei,China.441000
tel no. : +86 710 342 3122 +86 710 342 3123

fax no. : +86 710 342 3124
email:info@gotochem.com    gotochem@vip.163.com

Contact Us

Hubei Goto Biopharm Co.,Ltd.

Plant add 1 : NO.1 Baiguoshu Road,Shuidu Industrial Area,Danjiangkou Economic Develepment Zone,Shiyan,Hubei,China.442700

Plant add 2 : Group 1 Gaokeng,Xiaohe,Yicheng city,Hubei,China.441400

Post add : 5th Floor,East Gate of Building #2,Servo-industrial Park, 1st Qilin Road,Xiangyang,Hubei,China.441000

Tel no. : +86 710 342 3122 +86 710 342 3123

Fax no. : +86 710 342 3124